ارائه گزارش عملکرد سه ماهه مدیر شبکه بهداشت به فرماندار شهرستان چایپاره

ارائه گزارش عملکرد سه ماهه مدیر شبکه بهداشت به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/7 دکتر مرادخانی مدیر شبکه بهداشت و با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.

فرماندار شهرستان : ارائه گزارش از عملکرد و خدمات ادارات و نهادها به مردم ، در دستور کار روساء و مدیران قرار گیرد .

بنا بر این گزارش اهم موضوعات عملکرد سه ماهه و شاخص های مطرح شده توسط مدیر  این واحد خدماتی به شرح زیر می باشد:

🔹حوزه درمان : تجهیز و تعمیر ناوگان آمبولانس بیمارستان ، خرید Bt جدید برای بخش آزمایشگاه و....
🔹نظارت بر مواد غذایی
🔹نظارت و بازدید از مراکز درمانی و دارویی شهرستان 
🔹صدور پروانه تاسیس دفتر کار مامایی 2 مورد ،صدور پروانه تاسیس مطب پزشک متخصص داخلی 1 مورد
ارائه گزارشات و اقدامات قانونی و ....

در ادامه فرماندار شهرستان ضمن تشکر از تلاش های این مدیر و کارکنان شبکه بهداشت و درمان بر ضرورت ارائه گزارش عملکرد از سوی ادارات  و نهادها تأکید کرد و این مطالبات  را جزء درخواست های مهم و به حق عموم مردم دانست . وی گفت : اطلاع رسانی درست و شفاف موجب همراهی مردم و باعث جلب اعتماد عمومی خواهد شد و همچنین  نتایج این فعالیت ها در جهت ارزیابی عملکرد دستگاه های ذیربط و مدیران آنها موثر خواهد بود