🔻به مناسبت سومین روز ازهفته دولت افتتاح پروژه های ساماندهی پارک ملت ومرکز جامع سلامت شهری وروستایی شماره یک درشهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره افتتاح ساماندهی پارک ملت ومرکزجامع سلامت شهری وروستایی باحضور محمدی ایروانلو فرماندار ،حجت الاسلام جمشیدی  امام جمعه ،حسینی معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری واعضای شورای تامین واداری شهرستان برگزارشد.

بنابه این گزارش ساماندهی پارک ملت بااعتبار ۳۰۰۰ میلیون ریال (مجری شهرداری) ،ومرکز جامع سلامت شماره ۱ شهرستان با اعتبار۱۴۰۰۰میلیون ریال (مجری شبکه بهداشت ودرمان