همزمان با پنجمین روز از ایام مبارک دهه فجر، 22 واحد گوساله پروری نیمه صنعتی در شهرستان چایپاره به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره همزمان با پنجمین روز از ایام مبارک دهه فجر با حضور محمدی ایروانلو فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان، همزمان 22 واحد گوساله پروری نیمه صنعتی با اعتبار 2میلیارد تومان که در کار گروه اشتغال شهرستان تصویب و توسط بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی پرداخت شده بود به بهره برداری رسید.