بازدید سرزده فرماندار از داروخانه های خصوصی بر نحوه توزیع ژل والکل های ضد عفونی درشهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره در راستای بررسی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات به مردم  و نحوه توزیع ژل و مواد ضد عفونی دکترمحمدی ایروانلو فرماندارشهرستان به همراه دکتر درستی رئیس اداره بهداشت و درمان  بصورت سرزده از داروخانه دکتر رنجدوست ورستم زاده  بازدید بعمل آوردند.