ه مناسبت چهارمین روز از هفته دولت افتتاح پروژه های بخش مرکزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره درچهارمین روز از هفته دولت افتتاح زیر سازی وآسفالت ورودی روستای چورس وافتتاح سازه رسوب گیر واقع درمسیل حمزیان باحضورمحمدی ایروانلو فرماندار و اعضای شورای اداری برگزارشد

بنا به این گزارش پروژه زیر سازی وآسفالت ورودی روستای چورس بااعتبار۲۵۰۰ میلیون ریال (مجری راه وشهرسازی ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،دهیار روستا)،پروژه سازه  رسوب گیر واقع در مسیل حمزیان بااعتبار۵۹۴۰ میلیون ریال (مجری منابع طبیعی و آبخیز داری) افتتاح شد.