ملاقات عمومی فرماندار چایپاره با مردم

ملاقات عمومی فرماندار چایپاره با مردم

ملاقات عمومی فرماندار چایپاره  روزدوشنبه مورخه 98/02/23 با مردم شهرستان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ،در این دیدار مردم شهرستان با مراجعه حضوری به بیان مشکلات خود پرداخته و محمدی ایروانلو  فرماندار چایپاره  نیز با بررسی مشکلات مطرح شده دستورات لازم برای حل مشکلات از سوی ادارات ونهادهای مربوطه را صادر نمودند.