بازدید فرماندار از فرایند سرمایه گذاری؛ ساماندهی و بازسازی حمام باستانی بیکجوان درشهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان بهمراه شهردار رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ازروند سرمایه گذاری وساماندهی وبازسازی حمام باستانی بیکجوان بازدید کردند.

بنا به این گزارش این بنای باستانی که متعلق به دوره قاجار بوده و از شاخص ترین و کم نظیرترین ظرفیت های باستانی و گردشگری شهرستان چایپاره میباشد ؛ جهت فعالسازی ظرفیت های گردشگری شهرستان توسط میراث فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شده دراین بنای تاریخی قرار است غذاهای منحصر بفرد سنتی شهرستان واقامتگاه وی آی پی کوتاه مدت ؛ برای گردشگران داخلی و خارجی ارائه خدمات شود.