آیین کلنگ زنی سالن ورزشی سرپوشیده روستای چورس درشهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره مراسم کلنگ زنی سالن ورزشی سرپوشیده روستای چورس  با اعتبار۲۵ میلیارد ریال با حضوردکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ؛ معاون سیاسی؛ امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجانغربی ؛ مدیرکل ورزش وجوانان استان و مسئولین شهرستان برگزار شد.

آئین بهره برداری از پروژه آبرسانی به فاز ۲ مجتمع قره کندی  شامل روستاهای قمشگان سفلی و نعلبند با اعتبار ۵۲۰۰ میلیون ریال

همچنین آئین کلنگ زنی پروژه گازرسانی به صنایع شهرستان چایپاره با اعتبار ۸۶۰۰۰ میلیون ریال برگزار شد.

وبرگزاری آئین بهره برداری از طرح گلخانه ای تولید صیفیجات درمحله بیکجوان درشهرستان چایپاره