پخش مستند «غدیرانه»؛ برش هایی از محفل اهالی شعر با حضور رئیس جمهور

پخش مستند «غدیرانه»؛ برش هایی از محفل اهالی شعر با حضور رئیس جمهور
امشب پیش از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما