آئین افتتاح مرکز خدمات بهزیستی "مثبت زندگی" در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره آئین افتتاح مرکز خدمات بهزیستی "مثبت زندگی" باحضور امینی سرپرست فرمانداری شهرستان و اعضای شورای تامین شهرستان برگزار شد.

این مرکز با هدف گسترش و فراگیری خدمات سازمان،توزیع عادلانه خدمات، تسهیل دسترسی گروه های هدف به خدمات سازمان و... برنامه ریزی و افتتاح شد.