بازدید فرماندار از روند اجرای محدودیت های تردد در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان از روند کنترل ایستگاههای مستقر در ورودی های سه راهی قره ضیاالدین  ، جاده چالدران  و جاده حمزیان در راستای قطع زنجیره ویروس کرونا بازدید کردند.

فرماندار چایپاره با حضور در محل ایستگاه های کنترل تردد در مبادی ورودی و خروجی شهرستان ضمن بازدید از استقرار نیروها و سایر امکانات لازم در این ایستگاه ها نسبت به اجرای دقیق این طرح و محدودیت های ابلاغی تاکید نمود.