در راستای تداوم برنامه دیدار چهره به چهره مردم با مسئولان، ملاقات عمومی فرماندار شهرستان چایپاره با شهروندان برگزار شد.

ملاقات عمومی فرماندار چایپاره با مردم برگزار شد.

ملاقات عمومی فرماندار چایپاره با مردم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره  در این دیدار به درخواستهای مراجعان که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کرده بودند رسیدگی شد و محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی را ارائه که موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

لازم به توضیح است ملاقات مردمی نماینده عالی دولت درچایپاره با مردم شریف شهرستان چایپاره هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 برگزار می شود.