دکتر رئیسی در دومین جلسه شورای‌عالی جوانان

دکتر رئیسی در دومین جلسه شورای‌عالی جوانان
جوانان سرمایه ملی مسیر رشد کشور هستند که اعتماد به آنان همواره نتایج درخشانی داشته است

شورای‌عالی جوانان متولی اصلی تعیین نظام مسائل جوانان و ارائه راهکار برای حل این مسائل است

 دولت خود را ملزم به حل مشکلات، امیدآفرینی و ایجاد چشم‌اندازی روشن در برابر جوانان می‌داند

رئیس جمهور شورای عالی جوانان را متولی اصلی تعیین نظام مسائل جوانان و ارائه راهکار برای حل این مسائل دانست و بر نقش‌آفرینی فعالانه‌تر این شورا در امور جوانان تاکید کرد.