پنجمین جلسه شورای ترافیک شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره پنجمین جلسه شورای ترافیک شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار و اعضای جلسه باهدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی وحمل ونقل جاده ای وارائه راهکارهای لازم و اجرائی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندارگفت دستگاههای متولی بویژه شهرداری ها واداره راهداری و حمل ونقل جاده ای می بایست باهمکاری وهماهنگی سایر دستگاهها اهتمام جدی در راستای حل مسائل ومشکلات ترافیکی شهرستان داشته باشند.

ایشان درادامه گفت شناسائی نقاط حادثه خیز شهرستان بایدبا اولویت در دستور کار تمام اعضاء باشد.وهمچنین درادامه به طرح نیمه تمام ساماندهی هفته بازار شهرستان اشاره وخواستار اتمام این طرح طی یک ماه اینده شدند. ودر نهایت موارد پیشنهادی کمیته فنی قرایت وبررسی گردید واعضای جلسه پس از بحث وتبادل نظر موارد ذیل مصوب گردید.درخصوص اسفالت راه انحرافی در پل طاقی محور حمزیان تخریب پل درمحل مذکور مقرر گردید در اسرع وقت اقدام لازم توسط دستگاههای اجرایی متولی معمول گردد.  .باعنایت به درخواست ایجاد سرعت گیر توسط بخشدار حاجیلار ودهیار روستای زنگلان علیا پس از بررسی کمیته فنی واعضای شورای هماهنگی ترافیک شهرستان مقرر گردید در روبه روی مدرسه روستا باهماهنگی ومشخص نمودن محل توسط پلیس راه شهرستان سرعت گیر سرعت گیر استاندارد اجرا گردد.