بازدید دانیالی بخشدار بخش مرکزی شهرستان چایپاره از روستای بسطام و بررسی مسائل و مشکلات مربوط به مسیل عبوری از داخل روستا

   به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی صبح روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ در راستای پیگیری و رفع مشکلات مربوط به مسیل عبوری از داخل روستا، دانیالی بخشدار مرکزی چایپاره به همراه رؤسای ادارات امور آب، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و میراث فرهنگی از این روستا بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید مشکلات مربوط به مسیل، جاده ارتباطی داخل روستا و اقداماتی که ادارات ذیربط باید انجام بدهند بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.