در سفر مقام عالی استان به شهرستان چایپاره صورت گرفت:

ارتقاء سایت های موبایل در روستای های شهرستان چایپاره

ارتقاء سایت های موبایل در روستای های شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در اجرای مصوبات سفر استاندار محترم آذربایجان غربی در تاریخ 24 آذر 1401 به شهرستان و پیرو پیگیری های به عمل آمده به استحضار مردم شریف شهرستان چایپاره می رساند: باارتقاء سایت های موبایل حمزیان سفلی و علیا به نسل 4 همراه اول امکان دسترسی اهالی محترم روستاهای حمزیان علیا، حمزیان سفلی، تکیه گاه حضرت ابوالفضل و روستای قره کهریز به اینترنت پرسرعت فراهم شد.