پیام تبریک ؛ تقدیر وتشکر فرماندار شهرستان چایپاره به مناسبت روز شوراها

پیام تبریک ؛ تقدیر وتشکر فرماندار شهرستان چایپاره به مناسبت روز شوراها
رئیس و اعضاے محترم شوراے اسلامے شهرستان چایپاره رئیس و اعضاے محترم شوراے اسلامے شهر قره ضیاالدین رئیس و اعضاے محترم شوراے اسلامے بخش مرکزے روسا و اعضاے محترم شوراهاے اسلامے روستاهاے بخش مرکزی رئیس و اعضاے محترم شوراے اسلامے بخش حاجیلار رئیس و اعضاے محترم شوراے اسلامے شهر حاجیلار روسا و اعضاے محترم شوراهاے اسلامے روستاهاے بخش حاجیلار

رئیس و اعضاے محترم شوراے اسلامے شهرستان چایپاره

رئیس و اعضاے محترم شوراے اسلامے شهر قره ضیاالدین

رئیس و اعضاے محترم شوراے اسلامے بخش مرکزے

روسا و اعضاے محترم شوراهاے اسلامے روستاهاے بخش مرکزی

رئیس و اعضاے محترم شوراے اسلامے بخش حاجیلار

رئیس و اعضاے محترم شوراے اسلامے شهر حاجیلار

روسا و اعضاے محترم شوراهاے اسلامے روستاهاے بخش حاجیلار

نهاد شورا که شالوده آن ریشه در مبانے فلسفے،وحیانے و عقلانے دین مبین اسلام دارد،بے تردید نشان از تعمیق مردم سالارے دینے و نقش آفرینے مردم  در تعیین سرنوشت خود در نظام مقدس جمهورے اسلامے ایران است.نهادے که بنا به ماهیت نهادے و سازمانے خود،واجد رسالت ها و ماموریت هاے والا،بے بدیل و اساسے و در عین حال ضعف هاے ساختارے و نیازمند اصلاح ،باز توزیع قدرت و اختیار سازمانے در واحدهاے تصمیم گیرے استانے،شهرستانے،بخشے و روستایے با یڪ رویکرد راهبردے،فرابخشے و بین بخشے است که باید در دستور کار سیاستگذاران و قانون گذاران قواے محترم سه گانه قرار گیرد تا رسالت ها،کارکردها و ماموریت هاے این نهاد مقدس در امر توسعه و پیشرفت منطقه اے بطور کامل تحقق یافته و مجموعه ظرفیت هاے تصمیم گیرے منطقه ای(استانی/شهرستانی/بخشی/شهری/روستایے)از هم افزایے،اثربخشے و بهره ورے کامل برخوردار گردد.

اینجانب ضمن عرض تبریک سالروز تأسیس نهاد مقدس شوراے اسلامے،از دغدغه مندے،اهتمام،زحمات و خدمات ارزنده و گرانقدر شما بزرگواران در امر توسعه و آبادانے روستا/شهر/بخش/شهرستان به ویژه از همراهے،همکارے و مساعدت ویژه با ستاد شهرستانے در امر پیشگیرے و مبارزه با کرونا،صمیمانه تقدیر و تشکر نموده،و توفیقات روزافزون را از خداوند متعال براے شما در توسعه و آبادانے شهرستان خواستارم