آئین تودیع و معارفه رییس اداره منابع طبیعی شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره مراسم تودیع معارفه رییس اداره منابع طبیعی شهرستان باحضور دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و حسنعلی زاده معاون برنامه ریزی ؛توسعه مدیریت و منابع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجانغربی در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

بنا به این گزارش در این مراسم از زحمات مهندس مهربانی تقدیر و مهندس دادگر بعنوان  رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چایپاره معرفی شد.