جلسه شورای هماهنگی ترافیک درشهرستان چایپاره برگزار شد.

بنا به این گزارش امینی فرماندار شهرستان بر ضرورت اجرا و تحقق مصوبات شورای ترافیک در جهت رفع موانع ترافیک در معابر حادثه خیز تاکید کرد

فرماندار چایپاره در ادامه گفت:اصلاح وبهسازی نقاط حادثه خیز باید دردستور کار شورای ترافیک شهرستان قراربگیردوی گفت با تجمع داروخانه ها و مطب پزشکان خیابان اصغرزاده که به یکی از نقاط پر ازدحام شهر تبدیل شده است لذا شهرداری باید نسبت به روان‌سازی ترافیک به ایجاد پارکینگ اقدام نماید. و همچنین شهرداری قره ضیاالدین اقدامات خوبی در راستای بازگشایی بلوار انقلاب انجام داده است، با این وجود  انتظار می رود در جهت حل مشکل ترافیک شهر هر چه زودتر نسبت به بازگشایی انتهای بلوار اقدام نماید.

در ادامه هر یک از مدیران دستگاه های اجرائی نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با طرحهای پیشنهادی ارائه دادند.