ملاقات عمومی فرماندار چایپاره با مردم برگزارشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره، در این دیدار که از صبح امروز برگزارشد، به درخواستهای مراجعان که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کرده بودند رسیدگی شد و محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی را ارائه و موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

گفتنی است برنامه دیدار چهره به چهره فرماندار چایپاره با مردم شهرستان روزهای دوشنبه هرهفته از9 صبح در محل فرمانداری برگزار می شود .