چهلمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه باکرونا شهرستان چایپاره برگزار شد.

بنابه این گزارش امینی فرماندارشهرستان چایپاره گفت: وضعیت شهرستان از نظر میزان ابتلا به بیماری کرونا خوشبختانه با شیب ملایم رو به کاهش است؛ به طوری که تعداد فوتی‌ها و بستری‌های بیمارستانی نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است.

وی در ادامه فضای مجازی را یکی از اصلی‌ ترین عرصه‌های فعالیت نامزدها و رسانه‌ها در خصوص انتخابات پیش رو برشمرد وی گفت تجمعات باید با رعایت توصیه های بهداشتی در فضای باز با یک سوم ظرفیت محل صورت گیرد.

رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه باکرونای شهرستان در ادامه اقدامات لازم متناسب با شرایط شیوع کرونا و ضرروت های مرتبط با عرصه تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات برای تحقق مشارکت حداکثری را خواستارشدند.

در ادامه تبلیغات و پیش بینی تمهیدات برای افزایش شور و مشارکت عمومی جامعه در انتخابات از دیگر توصیه های فرماندار دراین جلسه بود وی همچنین از فعالین فضای مجازی شهرستان خواست برنامه‌های تبلیغی خود را بصورت جدی برای آگاهی بخشی و تشویق مردم در موعد رسمی تبلیغات برای مشارکت در  انتخابات ارائه دهند.

فرماندار شهرستان در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات و شکننده و ناپایدار بودن وضعیت کرونا افزود: با همکاری مردم نباید بسترهای لازم را برای شیوع موج دیگری از کرونا داد.