بازدید سرزده فرماندار شهرستان چایپاره از مدیریت جهاد کشاورزی

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ، پیش از ظهر امروز سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره به صورت سرزده از بخش های مختلف جهاد کشاورزی بازدید و از نزدیک در جریان روند امور این نهاد قرار گرفت 

بنا بر این گزارش مقام عالی دولت در شهرستان ضمن بازدید با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چایپاره نیز به گفتگو پرداخت 

فرماندار شهرستان چایپاره در ابتدای این دیدار  بر اهمیت توصیه های لازم در راستای سهولت و تسریع انجام امور کشاورزان و حل مشکلات آنها در بخش های مختلف  تاکید نمود.

وی در ادامه با بیان اینکه خشکسالی  بیشترین اثر را در بخش کشاورزی گذاشته، گفت: بخاطر تغییر اقلیم رخ داده در کشور کشاورزان آسیب زیادی دیده اند که باید با توسعه سیستم های آبیاری نوین و تعین الگوی کشت مناسب میزان خسارت های وارده بر اثر خشکسالی در بخش کشاورزی  را در سال آینده کاهش و و منابع مصرفی آب را به صورت علمی و صحیح مدیریت نمایم .