بازدید سرزده فرماندار از بانک ها ودفاتر پیشخوان در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، در راستای تداوم بازدیدهای میدانی فرماندار از میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز پر تجمع از جمله بانک ها و دفاتر پیشخوان، محمدی ایروانلو؛ رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان بهمراه کارشناس امور اجتماعی فرمانداری و معاون بهداشت و درمان شهرستان با حضور در بانک های قوامین، مسکن، سپه، تجارت، کشاورزی، رفاه و دفاتر پیشخوان،  نحوه خدمات دهی به شهروندان و رعایت پروتکل های بهداشتی را مورد ارزیابی قرار داد.

بنابه این گزارش در این مرحله از بازدیدها، لزوم وجود دستگاه تهویه مناسب، سیستم گرمایشی مناسب، جلوگیری از تجمع در پیشخوان بانک ها، لزوم ارائه خدمات کارکنان با ماسک و حضور تمامی مراجعان با ماسک مورد تاکید قرار گرفت.