فرماندار چایپاره : متاسفانه سرانه کتابخوانی درکشور پائین است،

جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان چایپاره برگزارشد.

جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، جلسه انجمن کتابخانه های چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار و اعضای انجمن در سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تقدیر وتشکر از فعالیت های انجام شده انجمن گفت، فعالیت انجمن کتابخانه های شهرستان چایپاره  نسبت به بیشتر شهرستانها ی استان برابر آمارها  از شرایط مطلوبتری برخوردار است  که خود ماحصل  تلاش و فعالیت اعضا می باشد وی گفت  باید تمامی تلاش خود را برای فرهنگ سازی مطالعه کتاب بکار بگیریم و در این راستا ضروری است  ازتمامی ظرفیت های موجود شهرستان  استفاده شود


رئیس انجمن کتابخانه های شهرستان در ادامه افزود، متاسفانه امروزه شاهد استفاده بیشتر افراد جامعه از شبکه های اجتماعی هستیم واین امر مسئله کتابخوانی د ر جامعه فعلی ما را با چالش های اساسی روبرو ساخته که یکی از بازتاب های منفی آن  کاهش قابل توجه  سرانه مطالعه در کشور است  وی در ادامه گفت  گام اول در نهادینه کردن فرهنگ مطالعه  خانواده ها هستندکه رکن وپایه اصلی فرهنگ سازی هستند