جلسه هماهنگی با خیر نیک اندیش شهرستان جهت خرید سی تی اسکن بیمارستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره، جلسه هماهنگی با خیر شهرستان برای خرید سی تی اسکن بیمارستان صبح امروز 1401/7/30به ریاست فرماندار شهرستان چایپاره و با حضور خیر محترم و شهردار قره ضیاء الدین ، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیر شبکه بهداشت و درمان در محل سالن جلسات شهرداری تشکیل شد

بنا بر این گزارش در این جلسه مقرر شد طی بازه زمانی مشخص شده خیر معزز به صورت مکتوب درخواست خود را به شهرداری و شبکه بهداشت اعلام نمایند تا پیگیری های لازم جهت پیشبرد امور انجام گیرد .