بازدید فرماندار چایپاره و هئیت همراه از مناطق سیل خیز شهرستان

باتوجه به هشدارهای سازمان هواشناسی در خصوص بارندگی ها در روزهای شنبه تا دوشنبه هفته جاری درسطح شهرستان، محمدی ایروانلو فرماندارچایپاره و هئیت همراه  از ازمناطق سیل خیز شهرستان جهت پیشگیری از حوادث احتمالی بازدید نمودند
دراین بازدید محمدی ایروانلو دستورات لازم جهت جلوگیری از هرگونه عواقب ناشی از سیل را صادر نمودند.