ابقاء رییس اداره هواشناسی شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ پیرو هماهنگی ها و مذاکرات به عمل آمده مدیر کل محترم هواشناسی استان با فرماندار شهرستان و نظر به تجارب ارزنده و عملکرد موفق آقای قاسم ابراهیمی رییس اداره هواشناسی شهرستان چایپاره در دوران مسئولیت قبلی خویش ، ایشان در سمت خود ابقاء و به فعالیت خود تداوم بخشیدند .

بدین منظور در جلسه ای که ظهر امروز در دفتر فرماندار شهرستان چایپاره برگزار شد ، فرماندار شهرستان ضمن تقدیر از تلاش های ایشان و ضمن تأکید بر ارتقاء سطح فعالیت های اداره هواشناسی شهرستان ، حکم ابقاء مدیریت وی را تحویل نمود .