بازدید فرماندار شهرستان چایپاره از استخر مارال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره : صبح امروز یکشنبه 15 بهمن ماه ، شکورزاده فرماندار چایپاره به همراه شهردار و مسئولین شهرستان از روند پیشرفت فیزیکی پروژه مشترک استخر شهرداری و بخش خصوصی بازدید نمودند.

این طرح در فضایی به مساحت2500 مترمربع و با زیربنایی بالغ بر 2000 متربع با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در حال ساخت است و از 90درصد پیشرفت برخوردار است

 از موانع عمده تکمیل این طرح ، عدم تخصیص کامل تسهیلات اعطایی بانکی بود که با پیگیری های انجام گرفته با مدیر امور شعب بانک ملی استان مبلغ 8 میلیارد ریال تأمین اعتبار شده و مقرر است این پروژه مهم فرهنگی ورزشی در سال 1402 به بهره برداری برسد

 با اتمام و بهره برداری از استخر مارال یکی از مطالبات جدی شهروندان محترم شهرستان چایپاره محقق خواهد یافت .