بهادری جهرمی سخنگوی دولت:

دو آیین‌نامه مهم دیگر در راستای تحقق شعار سال، به تصویب دولت رسید

دو آیین‌نامه مهم دیگر در راستای تحقق شعار سال، به تصویب دولت رسید

ضمن تشکیل «کارگروه توسعه دانش‌بنیان صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر»، دستگاه‌ها هم موظف شدند در مواردی که کمک‌های فنی و اعتباری خارجی با استفاده از محصولات دانش‌بنیان داخلی امکان پذیر است، از این ظرفیت استفاده کنند.