ملاقات عمومی فرماندار چایپاره با مردم برگزارشد

در راستای تداوم برنامه دیدار چهره به چهره مردم با مسئولان، ملاقات عمومی فرماندار شهرستان چایپاره با شهروندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، در این دیدار که از صبح امروز برگزارشد، به درخواستهای مراجعان که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کرده بودند رسیدگی شد و محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی را ارائه و موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

بنا به این گزارش برنامه دیدار چهره به چهره فرماندار چایپاره با مردم شهرستان روزهای دوشنبه هرهفته از9 تا11 صبح در محل فرمانداری برگزار می شود .