برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم الله 13 آبان ماه بخش مرکزی با حضور بخشدار مرکزی، اقشار مختلف مردم و دانش آموزان در روستای تاریخی و گردشگری چورس

برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم الله 13 آبان ماه بخش مرکزی با حضور بخشدار مرکزی، اقشار مختلف مردم و دانش آموزان در روستای تاریخی و گردشگری چورس