اولین جلسه ستاد پیشگیری ؛ هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره اولین جلسه ستاد پیشگیری ؛ هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در این جلسه بر ضرورت آمادگی کامل اعضای ستاد بحران شهرستان و استفاده از تمام ظرفیت دستگاه های اجرایی در جهت مدیریت بحران  های احتمالی  تاکید کرد.

نماینده عالی دولت در چایپاره در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور ایران علاوه برکمی بارندگی ؛ توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارندگی و شدت بارش ها در زمان بارش باسیل های مخرب رو به رو میشودکه به دنبال خود تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ؛ زیست محیطی را سبب میشود که به منظور پیشگیری از وقوع سیل ویا کاهش احتمال وقوع آن میتوان از طریق اقدامات ساختاری کنترل سیلاب مانند احداث سد، سیل بند و یا اقدامات غیر سازه ای مانند پیش بینی و هشدار سیل ، اجرای طرح های آبخیز داری اقدام نمود.

ایشان همچنین در ادامه بر فر هنگ سازی وتلاش بخشداران و جهاد کشاورزی شهرستان برای ترغیب کشاورزان جهت بیمه نمودن محصولات خود تاکید نمودند واز تلاشهای ادارات منابع طبیعی ؛ آب در امر لایروبی ومنابع طبیعی و آبخیز داری تقدیر نمودند و همچنین خواستاراخذ تصمیمات صحیح و اصولی در شرایط بحران و اجرای دقیق مصوبات جهت جلوگیری و کاهش آسیب ها در مخاطرات و مقابله با خسارت های ناشی از بحرانهای احتمالی شدند.

وی همچنین در ادامه برلزوم اجرای مصوبات شورای مدیریت بحران شهرستان تاکید کرد و گفت: باید مصوبات ستاد شهرستان به صورت کامل اجرایی شوند و تمامی دستگاه‌های عضو نیز باید تمام اقداماتشان را به دبیر خانه ستاد ارائه نمایند.

فرماندار چایپاره در ادامه از اعضای ستاد خواست بابررسی کارشناسی وفنی نقاط حادثه خیز و  آسیب پذیر را شناسایی و قبل از وقوع حوادث احتمالی اقدامات عملی خود را انجام دهند.

در ادامه مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان گزارشات خود را از اقدامات صورت گرفته ارائه نمودند.