همزمان با ایام مبارک دهه فجر فاز اول مسجد حضرت ابوالفضل(ع) مسکن مهر چایپاره افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، همزمان با ایام مبارک دهه فجر  فاز اول مسجد حضرت ابوالفضل(ع) مسکن مهر  با اعتباربالغ بر 210میلیون تومان که با مشارکت خیرین ، سپاه چایپاره و اداره اوقاف  احداث گردیده با حضور محمدی ایروانلو فرماندار،کبیری نماینده مردم شهرستانهای چایپاره وخوی درمجلس شورای اسلامی، امام جمعه و اعضای شورای اداری افتتاح شد.