مراسم بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش درشهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره مراسم بزرگداشت سردارسپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهیدان جنایت رژیم تروریستی آمریکا باحضور دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ؛ مسئولین واقشار مختلف مردم ولایت مدارشهرستان در مسجد جامعه شهرستان چایپاره برگزارشد.