بازدید فرماندار چایپاره از قرمزی مسجد روستای چورس

بازدید فرماندار، امام جمعه، جمعی از مسوولان شهرستان چایپاره از قرمزی مسجد روستای چورس جهت بررسی مسائل و مشکلات این اثر تاریخی