تجلیل از کارمندان بخشداری مرکزی در هفته دولت

به گزارش روابط عمومے بخشداری بخش مرکزی چایپاره دانیالی بخشدار بمناسبت روز کارمند از کارمندان نمونه این اداره تجلیل کردند.

  بنا به این گزارش در این مراسم از کارمندان نمونه بخشداری مرکزی باحضور دانیالی بخشدار مرکزی در محل بخشداری برگزار شد ودر پایان مراسم از آقای غلامعلی باقری تاج خاتونی و توحید رنجبر بعنوان کارمند نمونه تقدیر شد.