جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان چایپاره برگزار شد.

بنا به این گزارش امینی فرماندار شهرستان ضمن تقدیر از فرماندهی نیروی انتظامی در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت. علیرغم اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر  باید مسئله افزایش مصرف مواد مخدر در شهرستان را مورد بررسی قرارداد وی گفت مردم و مسئولین باید احساس مسئولیت بیشتری نسبت به مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر در جامعه داشته باشند.

فرماندار چایپاره در ادامه گفت مواد مخدر بلایی بسیار خانمانسوز و ویران کننده است. وی عامل اصلی گرایش افراد به اعتیاد را بیکاری ، فقر و غفلت در خانواده دانست که با آگاه سازی و آموزش های لازم افراد در گروه های سنی پایین با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و آگاه سازی در خانواده و ایجاد زمینه های فرهنگی و ورزشی در شهرستان میتوان پیشگیری کرد.

وی ضرورت توسعه فعالیت های فرهنگی و پیشگیری را یاد آور شد و گفت: کار فرهنگی و پیشگیری در امر مبارزه با مواد مخدر لازم و ضروری است ولی اگر همراه با قاطعیت و برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر نباشد بی اثر خواهد شد.

درادامه سرهنگ احدی فرماندهی انتظامی شهرستان گزارشی مبنی بر دستگیری عاملین پخش مواد در شهرستان و همچنین معتادان در طی سال جاری و معرفی کردن افراد معتاد به کمپ های ترک اعتیاد اعلام کرد و افزود متاسفانه  علیرغم اقدامات صورت گرفته آمار مصرف مواد مخدر تا حدودی در سطح شهرستان در حال افزایش است.