پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار با موضوع بررسی وضعیت بازار و برنامه ریزی جهت تأمین اقلام اساسی و اتخاذ تدابیر و کنترل بازار به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان واعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان با اشاره به تحریم های ظالمانه که باعث ایجاد مشکلات زیادی در معیشت مردم شده است  گفت کنترل بازار وتوزیع کالاهای اساسی همچون مرغ جامد ،شکر و برنج از موضوعاتی مهمی است که باید از سوی اداره صمت و اتاق اصناف مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار چایپاره درادامه این جلسه براجرای دقیق طرح توزیع کالاهای اساسی درسطح شهرستان جهت رفاه وبهره مندی عموم مردم  و نظارت دستگاه های ذیربط درچگونگی توزیع آن تاکید و از اداره صمت خواست کالاهای اساسی موجود در انبارها و واحدهای کسبی را احصاء و گزارش لازم را برای برنامه ریزی لازم به ستاد تنظیم بازار شهرستان ارائه نماید در ادامه این جلسه مقررگردید تمهیدات و پیگیری های لازم جهت رفع کمبود روغن نباتی جامد در شهرستان  صورت گیرد.