ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس اداره راه و شهرسازی به فرماندار شهرستان چایپاره

ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس اداره راه و شهرسازی به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/7 افشین سلیمانی رییس اداره راه و شهرسازی با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.

فرماندار شهرستان : ارائه گزارش از عملکرد و خدمات ادارات و نهادها به مردم ، در دستور کار روساء و مدیران قرار گیرد 

بنا بر این گزارش اهم موضوعات عملکرد سه ماهه و شاخص های مطرح شده توسط مدیر مربوطه به شرح زیر می باشد:

🔹 تکمیل ساختمان اداری بخشداری حاجیلار و آمادگی برای افتتاح در هفته دولت سال 1401
🔹 آمادگی برای عقد قرارداد تکمیل جاده محور حمزیان خوی

🔹 انجام اقدامکات حقوقی برای تحویل 135هکتار به بنیاد مسکن جهت انجام نهضت ملی مسکن

در ادامه فرماندار شهرستان ضمن تشکر از تلاش های این اداره بر ضرورت ارائه گزارش عملکرد از سوی ادارات  و نهادها تأکید کرد و این مطالبات  را جزء درخواست های مهم و به حق عموم مردم دانست . وی گفت : اطلاع رسانی درست و شفاف موجب همراهی مردم و باعث جلب اعتماد عمومی خواهد شد و همچنین  نتایج این فعالیت ها در جهت ارزیابی عملکرد دستگاه های ذیربط و مدیران آنها موثر خواهد بود