جلسه کارگروه ویژه ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان چایپاره برگزار شد.

جلسه کارگروه ویژه ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه کارگروه ویژه ساخت وسازهای غیر مجاز با موضوع بررسی راهکارهای پیشگ یری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز به ریاست امینی فرماندار چایپاره و با حضور دادستان شهرستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش امینی فرماندار شهرستان گفت: با توجه به افزایش ساخت و ساز های غیر مجاز در شهرستان خواستار تشکیل اکیپ های گشت زنی و کمیته پیشگیری از تصرفات با محوریت دستگاه‌های اجرایی جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرف اراضی ملی در جهت برخورد جدی و قانونی با متخلفین حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز شد.

بنا به این گزارش امینی  فرماندار شهرستان چایپاره با اشاره به اقدامات سلبی و پیشگیرانه گفت، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی میبایست با تقویت اکیپهای گشت زنی بصورت جدی با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز مقابله نمایند.

وی همچنین همکاری و هماهنگی مضاعف بین دستگاهها را جهت مقابله با ساخت و سازهای بسیار موثر دانست و عنوان داشت هیچ عذر و بهانه ای از سوی دستگاههای مربوطه مورد پذیرش نخواهد بود.

مقام عالی دولت در شهرستان افزود: رصد مناطقی که احتمال ساخت و ساز غیر مجاز در آن وجود دارد و همچنین نظارت مستمر برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز و آخرین وضعیت و راهکارهای پیشگیری و مقابله با این معضل حتما به صورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جامعی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیز  گفت: با توجه به افزایش بی رویه تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز در چایپاره و سودجویی برخی دلالان و برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز با همه متخلفین در این حوزه به صورت جدی برخورد خواهد شد.‌

وی همچنین در ادامه با اشاره به وظایف ذاتی دستگاههای متولی همکاری نهادهای دیگر من جمله دهیاران و شوراها را نیز از عوامل موثر جهت مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در حومه روستاها دانست.