تخصیص بودجه 12 میلیارد و 417 میلیون ریالی برای تجهیز مدارس شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره، با پیگیری های فرماندار شهرستان و به منظور تجهیز مدارس از محل اعتبارات اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی بودجه ای به ارزش  12 میلیارد و 417 میلیون ریالی تخصیص و تجهیزات مورد نیاز خریداری و به مدارس شهرستان از جمله مدارس تازه تأسیس و خیرساز حضرت ابوالفضل (ع) روستای بابل آباد و مرحوم جوادپور شهر قره ضیاءالدین  تحویل شد.