اطلاعیه هیات بازرسی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورا های اسلامی شهر و روستا تشکیل شد.

اطلاعیه هیات بازرسی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورا های اسلامی شهر و روستا تشکیل شد.
بدینوسیله به اطلاع عموم مردم فهیم شهرستان چایپاره می رساند جلسه انتخاب اعضای محترم هیأت بازرسی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا متشکل از افراد ذیل تشکیل گردید:

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع عموم مردم فهیم شهرستان چایپاره می رساند جلسه انتخاب اعضای محترم هیأت بازرسی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا متشکل از افراد ذیل تشکیل گردید:

آقای محمد جوادپور به عنوان رئیس هیأت بازرسی شهرستان با شماره تماس: 09125808243

آقای مصطفی امینلوئی مدیر آب و فاضلاب شهرستان به عنوان عضو و دبیر با شماره تماس: 09141645232

آقای غلامرضا آقازاده مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان به عنوان عضو با شماره تماس: 09141645809

همچنین آقای مسعود نجفی به عنوان مسئول دبیرخانه و آقای میرقاسم حسینی و خانم حسینی به عنوان کارشناسان هیأت بازرسی انتخاب شده اند.

لذا همشهریان عزیز می توانند گزارشات انتخاباتی را با شماره تماس 36724999 درمیان بگذارند و یا شکایات کتبی خود را با مراجعه حضوری به فرمانداری به دبیرخانه هیأت بازرسی ارائه نمایند.