بازدید فرماندار چایپاره از مناطق سیل خیز شهرستان

باتوجه به هشدارهای سازمان هواشناسی در خصوص بارندگی ها در روزهای شنبه تا دوشنبه هفته جاری درسطح شهرستان، محمدی ایروانلو فرماندارچایپاره و هئیت همراه عصر روز جمعه مورخه 98/01/09 از سدآغچای و دیوار ساحلی شهرستان جهت پیشگیری از حوادث احتمالی بازدید نمودند