بازدید فرماندار شهرستان چایپاره از شبکه فاضلاب در حال اجرای محله بیک جوان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ، شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره به همراه دانیالی معاون فرماندار ، امینلویی مدیر آبفای شهرستان از شبکه فاضلاب محله بیک جوان شهر قره ضیاء الدین بازدید کردند.                                                          

لازم به ذکرهست شبکه فاضلاب بیکجوان به طول 10 کیلومتر بااعتباری بالغ بر 11 میلیارد  و 90 میلیون ریال در حال اجراست که بعد از اتمام حدوداً 900 مشترک به شبکه فاضلاب وصل خواهند شد .