اهداء دو جلد کتاب شعر به فرماندار شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان  چایپاره ؛ استاد اسرافیل صفرزاده شاعر توانمند استان و شهرستان و مدیر انجمن ادبی صائب تبریزی چایپاره ضمن دیدار با فرماندار در محل دفتر کار ایشان ، به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و به نشانه تقدیر از تلاش های فرماندار دو جلد کتاب شعر خود را به سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره اهداء نمودند .