پنجمین جلسه پدافند غیر عامل شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره پنجمین جلسه پدافند غیر عامل شهرستان چایپاره با موضوع بررسی راهکارها و اقدامات واتخاذ تدابیر لازم  درزمینه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا  به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

 بنا به این گزارش دکتر محمدی  ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن اشاره به نقش ،جایگاه واختیارات کمیته پدافند غیر عامل گفت : در حوزه پیشگیری وکنترل ویروس کرونا باتوجه به اینکه این بیماری واکسن ودرمانی ندارد در این شرایط رعایت نکات و توصیه های بهداشتی وخود مراقبتی تنهاراه مقابله با این ویروس است .

دکتر محمدی در ادامه از کلیه ادارجات مخصوصا شبکه بهداشت ودرمان ودستگاههای خدمات رسان شهرستان خواست باپیش بینی خطرات احتمالی در آماده باش کامل باشند.وهمچنین همه دستگاهها وظایف و اقدامات لازم را در زمینه پدافند غیر عامل انجام دهند.

وی همواره به موضوع آموزش، افزایش سطح آگاهی مردم و تلاش برای پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا تاکید و آشنایی مردم با این ویروس رادر کاهش نگرانی آنها به میزان قابل توجهی موثر خواند و نقش رسانه ها را دراین موردمهم عنوان کرد.

 ایشان در بخش دیگری از سخنان خود از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خواست ، برای افزایش سطح پیشگیری از ویروس در صنوف، مراقبت‌های بهداشتی را انجام دهند.

وی در ادامه باتاکید برضرورت پیشگیری از این بیماری گفت: بایستی تمهیدات لازم برای پیشگیری از بیماری کروناویروس در اماکن عمومی؛ مکان های ورزشی ؛ مساجد ؛ مدارس .... اتخاذ شود