مسئولین ادارات خدمت به مردم را سرلوحه خود قراردهند.

بازدید فرماندارازعملیات اصلاح پیچ های خطرناک در محور گورش و آبرسانی به روستای بندلی

بازدید فرماندارازعملیات اصلاح پیچ های خطرناک در محور گورش و آبرسانی به روستای بندلی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ، محمدی ایروانلو به همراه بخشدارمرکزی،رئیس جهادکشاورزی، رئیس راهداری وحمل نقل جاده ای و کارشناسان فرمانداری از عملیات اصلاح پیچ های خطرناک درمحور گورش وآبرسانی به روستای بندلی بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ، محمدی ایروانلو به همراه بخشدارمرکزی،رئیس جهادکشاورزی، رئیس راهداری وحمل نقل جاده ای و کارشناسان فرمانداری از عملیات اصلاح پیچ های خطرناک درمحور گورش  وآبرسانی به روستای بندلی بازدید نمودند.

قابل ذکر است که حذف پیچ های خطرناک در محور گورش وآبرسانی به روستای بندلی از اعتبارات روستای بدون دهیاری تامین گردیده است که در مرحله اول عملیات اصلاح پیچ های محورگورش مبلغ 250 میلیون ریال جهت قسمتی از راه ارتباطی و اصلاح شبکه آبرسانی آب شرب داخل روستای بندلی 200 میلیون ریال تخصیص داده شده است . فرماندارچایپاره در این بازدید با تاکید براینکه  مسئولان باید دلسوز مردم باشندگفت که مسئولین نباید از هیچ کاری در حل مشکلات مردم روستاها دریغ کنند وتا حد توان تمامی باید مشکلات مردم را حل کنند.