همزمان با پنجمین روز از ایام مبارک دهه فجر بهره برداری از توسعه شبکه فشار متوسط و احداث پست هوایی جهت تامین برق شبکه بهداشت شهر قره ضیاء الدین

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، با حضور محمدی ایروانلو فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان ، توسعه شبکه فشار متوسط و احداث پست هوایی جهت تامین برق شبکه بهداشت با اعتبار 231 میلیون ریال اعتبار در شهر قره ضیاءالدین مورد بهره برداری قرار گرفت.