محرابیان وزیر نیرو در مراسم افتتاح تونل انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه

محرابیان وزیر نیرو در مراسم افتتاح تونل انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه
کارگروه ملی احیا دریاچه ارومیه 26 اقدام استانی ملی تصویب کرد از جمله اجرای پروژه عظیم سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه بود که چند سد تونل و کانال و لایروبی بود.

دریاچه ارومیه در دهه های گذشته دچار چالش هایی بوده است  

چالش بزرگ ما منطقه آبرفتی به طول 800 متر بود که باعث تخریب تونل شده بود.

از تجربیات مشاورین خارجی هم استفاده کردیم برخی میگفتند صرفنظر کنید برخی میگفتند آب را به سطح بیارید که هر کدام نیازمند هزینه های سنگینی بود.

مشاوره های داخلی طرحی دادند که با کمترین هزینه و وقت کار را پیش ببریم و در یک اقدام فشرده در سه شیفت کار اصلاح انجام گرفت.

این طرح مورد تاکید ویژه رییس جمهوری بود.

با تکمیل سد سیلوه کل اهداف طرح محقق میشود.

پساب بهداشتی تا خرداد به بهره برداری می‌رسد.

با این اقدامات دریاچه ارومیه احیا نمیشود و باید 26 اقدام دیگر انجام شود که این اقدام سنگین ترین بود. در کنار آن باید تغییر الگوی کشت و کاهش مصرف هم داشته باشیم.

بارش شرط اصلی است و اگر بارش به اندازه نباشد چالش های جدی خواهیم داشت.

بارش های بهمن بخش قابل توجهی از عدم بارش پاییز را جبران کرد. سه سال سنگین خشکسالی را داشتیم.

در شمالغرب بارش ها نسبت به میانگین کشوری کمتر است.

این پروژه سرآغازی برای احیاء کامل دریاچه ارومیه است

از عزیزان در قرارگاه خاتم الانبیا تشکر میکنم که با اقدامات جهادی و شبانه روزی کار را به سرانجام رساندند