ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان چایپاره

ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس اداره ثبت اسناد و املاک به فرماندارشهرستان چایپاره

ارائه گزارش عملکرد  سه ماهه رییس اداره ثبت اسناد و املاک به فرماندارشهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/28 شادنیا رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.

فرماندار شهرستان  : ارائه گزارش از عملکرد و خدمات ادارات و نهادها به مردم ، در دستور کار روساء و مدیران قرار گیرد .

بنا بر این گزارش ، اهم موضوعات عملکرد سه ماهه و شاخص های مطرح شده توسط رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان چایپاره به شرح زیر می باشد

 🔹پاسخ استعلام دفترخانه 229 تعداد
🔹عملیات انتقال سند در دفترخانه 487 تعداد
🔹بازداشت اسناد ارسالی از دادگاه 84 تعداد
🔹رفع بازداشت اسناد ارسالی از دادگاه 78 تعداد
🔹تعداد اسناد امالک از طریق قانون سامان دهی 104 مورد
🔹تعداد اسناد کشاورزی از طریق قانون تعیین تکلیف 33 مورد
🔹تعداد ازدواج ثبت شده 117 مورد
🔹تعداد طلاق ثبت شده 33 مورد
🔹تعداد در خواست های سند کشاورزی 56 مورد
🔹تعداد درخواست های سند امالک مسکونی42 مورد

در ادامه مقام عالی شهرستان ضمن تشکر از تلاش های رئیس و کارکنان این اداره ، بر ضرورت ارائه گزارش عملکرد از سوی ادارات و نهادها تأکید کرد و این مطالبات  را جزء درخواست های مهم و به حق عموم مردم دانست . وی گفت : اطلاع رسانی درست و شفاف موجب همراهی مردم و باعث جلب اعتماد عمومی خواهد شد و همچنین  نتایج این فعالیت ها در جهت ارزیابی عملکرد دستگاه های ذیربط و مدیران آنها موثر خواهد بود .